Baggrund og formål

Randers Kommune ønsker at give mulighed for et konkret projekt for nye boliger syd for Vestergade i Asferg.
Ændringen af kommuneplanen er mindre omfattende, idet den indebærer en mindre udvidelse af boligrammen mod syd. Udvidelsen af boligrammen muliggør, at der kan etableres et fælles opholdsareal, der er med til at binde det nye boligområde sammen med det eksisterende boligområde på Æblehaven.
For at bringe anvendelsen i overensstemmelse med lokalplan 657, der er udarbejdet sideløbende med dette tillæg, overføres en mindre del af centerområdet til boligrammen.

Da der er tale om en mindre ændring uden principiel karakter, er tillægget ikke omfattet af kravet om fordebat.