Ændringer med dette tillæg

Ændring af rammer:

Ramme 4.04.B.1(T6)
Udvides med ca. 2000 m2 mod syd. Samtidig overføres et areal på ca. 500 m2 af ramme 4.04.C.2(T6) til den nye ramme 4.04.B.1(T6,T41).
Der er udelukkende tale om en geografisk udvidelse af rammen. Ændringen ses på illustrationen herunder. Der ændres ikke på rammens bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde, etageantal og fremtidig zonestatus.

Ramme 4.04.C.2(T6)
Der overføres et areal på ca. 500 m2 af ramme 4.04.C.2(T6) til den nye ramme 4.04.B.1(T41). Der er udelukkende tale om en mindre geografisk ændring. Ændringen ses på illustrationen herunder. Den ændrede ramme navngives 4.04.C.2(T6,T41)
Der ændres ikke på rammens bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocent, fremtidig zonestatus eller bruttoetageareal til butiksformål i lokalcentret.

Eksisterende rammer

Ændringer med dette tillæg

Nye rammer

Ændring af retningslinjer:

Detailhandelsstruktur:
Det areal der overføres fra centerformål til boligformål medfører en geografisk ændring af retningslinje for detailhandelsstruktur. Afgrænsningen af detailhandelsstrukturen ændres med dette tillæg så det ikke dækker arealet der overføres til boligrammen. Ændringen omfatter det markerede areal som vist herunder.

Særlige værdifulde landbrugsområder:
Afgrænsningen af de særligt værdifulde landbrugsområder ændres, så de ikke dækker udvidelsen af boligrammen. Ændringen omfatter det markerede areal som vist herunder.