3.02.BE.1(T40)

static-map
 • Plannummer

  3.02.BE.1(T40)

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Områdets anvendelse

  Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  1

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  6

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Højeste andel af bebygget grundareal (%)

  50%

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  3

 • Specifik anvendelse

  Kulturelle institutioner, Område til offentlige formål, Øvrige ferie- og fritidsformål, Erhvervsområde, Boligområde