Baggrund og formål

Tillæg 40 omfatter et område ved Skovboulevarden i Stevnstrup, som i dag anvendes til rækkehuse og erhvervsområde. En del af området har mulighed for at blive anvendt til centerområde, dette er dog ikke udnyttet.

Baggrunden for Tillæg 40 til Kommuneplan 2017, er et ønske om at kunne anvende en del af området til boliger, frem for til butikscenter, som er muligheden i dag. Det er på nuværende tidspunkt vurderet at der ikke er et behov for et centerområde i Stevnstrup, derfor ændres anvendelsen.

Sideløbende med dette tillæg er der udarbejdet en lokalplan for området, der gør det muligt at opføre 20 nye tæt-lav boliger.

Ændringerne består af en aflysning af et rammeområde, samt en geografisk ændring af et andet.