Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 3.02.C.2(T6) - Lokalcentre i Stevnstrup - Stevnstrup:
Hele rammeområdet aflyses.

Rammeområde 3.02.BE.1 - Bolig/erhverv ved Stationspladsen:
Afgrænsningen flyttes og udvides med arealet fra rammeområde 3.02.C.2(T6).
Rammeområdet kaldes herefter 3.02.BE.1(T40).