5.00.T.25(T4) - Vindmøllepark ved Overgaard

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  5.00.T.25(T4)

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Tekniske formål, miljøanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, vindmøller mv.

 • Planlagt vindmøllekapacitet i området (MW)

  161

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Maksimalt 46 vindmøller med tilhørende tekniske anlæg, herunder transformerstation. Vindmøllernes totalhøjde minimum 148 m og maksimum 149,99 m. Vindmøllernes udformning, størrelse og farve skal fremgå af lokalplanen.

 • Øvrige bestemmelser

  Vindmøller inden for samme rammeområde skal have samme farve, samme mastetype og omdrejningsretning og må ikke udføres i reflekterende materialer. Belysning af møllerne er ikke tilladt.

5.00.T.25(T4)