Friluftsliv

Der vurderes ikke at være væsentlige konflikter i forhold til de rekreative interesser i det omkringliggende landskab. De planlagte vindmøller vil medføre en øget visuel påvirkning af sommerhusene i den sydlige del af sommerhusområdet ved Als Odde og strandarealerne syd herfor, hvorfra der er frit udsyn over Mariager Fjord. På grund af afstands- og terrænforhold vurderes der ikke at være nogen væsentlig påvirkning af øvrige rekreative anlæg i det omkringliggende landskab. Fire af de planlagte vindmøller placeres inden for udpegningen af Naturpark Randers Fjord. Møllerne vurderes ikke at få negativ betydning for gæsters oplevelse af Naturpark Randers Fjord eller for udviklingsmulighederne inden for området.