Fordebat

Byrådet har i tre omgange sendt spørgsmålet om udvidelse af vindmølleparken ved Overgaard i 4 ugers fordebat. Første gang var fra 01.06.2016 til 30.06.2016, i forbindelse med den offentlige høring om revision af kommuneplanens rammer for vindmøller i hele Randers Kommune. Herunder var det til debat, om vindmølleparken skulle udvides mod vest, hvilket ville gøre det muligt at opføre yderligere tre vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m, ud over de vindmøller på op til 150 m, som der allerede siden 2010 har været mulighed for at opføre i området. Den anden 4 uger lange fordebat, som fandt sted fra den 16.11.2016 til den 14.12.2016 handlede om den konkrete ansøgning fra SE Blue Renewables, om at udskifte 12 gamle 100 m høje møller med 12 nye 149,99 m møller, samt at opstille yderligere 14 nye 149,99 m høje møller. Den tredje og sidste 4 uger lange fordebat fra den 05.04.2017 til den 03.05.207 handlede et samlet, revideret projekt for hele området, hvor alle 30 gamle vindmøller udskiftes med nye 149,99 m høje møller, og hvor der herudover opstilles yderligere 16 nye 149,99 m høje vindmøller.

Høringssvarene og forvaltningens kommentarer til disse kan ses på Randers Kommunes hjemmeside (plan.randers.dk/overgaard).