Baggrund og formål

Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017 for Randers Kommune, for vindmølleområdet ved Overgaard. Området ønskes anvendt til opstilling af 46 nye vindmøller med en totalhøjde på lige under 150 m, hvoraf 30 vindmøller skal erstatte områdets eksisterende vindmøller med totalhøjder på henholdsvis 100 m og 126,5 m, som er opstillet i henholdsvis 2002 og 2008.

Området er i dag i Kommuneplan 2017 for Randers Kommune omfattet af lokalplanrammerne 5.00.T.4, 5.00.T.6, 5.00.T.18 og 5.00.T.24 og udlagt til vindmøller med en totalhøjde på minimum 125 m og maksimum 150 m. Fire af de planlagte vindmøller ønskes opstillet uden for de udlagte rammeområder.

Forslaget til Lokalplan 644 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvorfor nærværende tillæg 4 til Kommuneplan 2017 er udarbejdet. Tillægget til kommuneplanen udarbejdes for at udlægge ét samlet rammeområde, som kan rumme alle 46 vindmøller med tilhørende tekniske anlæg og adgangsveje.