0-alternativ

Dersom der ikke opstilles nye og større vindmøller i området, vil der ikke forekomme nogen øget visuel påvirkning af de landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser i og omkring mølleområdet.

Der vil heller ikke ske en øget påvirkning med støj fra vindmøller i forhold til beboelser, og der vil være væsentligt mindre skyggekast.

Der opnås ingen øget reduktion i udledningen af blandt andet CO2, SO2 og NOx.