Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

2.00.T.3 - Kraftvarmeværk

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.