Baggrund og formål

Med Tillæg 39 aflyses den eksisterende ramme til tekniske formål, 2.00.T.3, gældende for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk.

Byrådet godkendte i januar 2018 et projekt om nedlæggelse af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. Med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven for en lukning af varmeværket, er der ikke længere grundlag for at have en kollektiv varmeforsyning i området - herunder de fysiske rammer for varmeværket. Det vurderes derfor, at der ikke længere er behov for at opretholde rammen til tekniske formål.

Byrådet ønsker at give mulighed for en anden anvendelse af den bygning, der bliver overflødig ved varmeværkets ophør.