Ændringer med dette tillæg

Den eksisterende ramme 2.00.T.3 aflyses.

Området ligger i landzone og forbliver i landzone.