Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 - Aflysning af ramme til kraftvarmeværk