Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

1.02.BE.9(T37) - Markedsgade

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

1.02.BE.9 - Markedsgade

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.