Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område på Markedsgade i Randers Midtby, som i dag anvendes til erhverv i form af en dagligvarebutik, med tilhørende parkering. En del af ejendommen er ikke udnyttet og fremstår som grusplads, samtidig består ejendommen en stejl skrænt med tæt beplantning.

Baggrunden for Tillæg 37 til Kommuneplan 2017, er et ønske om at muliggøre bolig og erhvervs bebyggelse i op til 6 etager på ejendommen Markedsgade 8-10. Området er i dag omfattet af rammeområde 1.02.BE.9 til bolig og erhverv, der angiver et maks. etageantal på 3,5 mod Markedsgade og 4,5 mod skrænten.

Ændringerne med Tillæg 37 består af justeringer i rammebestemmelserne. Etageantal og bebyggelsesprocenten ændres.