Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.02.BE.9 - Markedsgade, ændres som følgende:

  • Etageantal ændres fra maksimalt 4,5 etage til maksimalt 6 etager.
  • Bebyggelsesprocent hæves fra 100% til 160%.

Rammen kaldes herefter for 1.02.BE.9(T37).

Zonestatus for området er byzone og skal forblive byzone.