Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

1.02.B.46 - Frejasvej

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.