Ændringer med dette tillæg

Ramme 1.02.B.46 - Frejasvej ændres som følger:

Afgrænsningen justeres som vist på kort. Efter den geografiske ændring af rammen grænser den ikke længere op til Frejasvej. Rammen kaldes derfor nu for 1.02.B.46(T36) - Boliger ved Gl. Hobrovej.


Ny ramme 1.02.B.71(T36) til boligområde ændres som følger:

Den nye ramme afgrænses som vist på kort og kaldes for 1.02.B.71(T36) - Frejasvej/Gl. Hobrovej.

Rammen bevarer bestemmelserne fra den oprindelige ramme 1.02.B.46 med følgende undtagelser:

Maksimalt etageantal hæves fra 3,5 til 5 etager.

Maksimal bygningshøjde hæves fra 14,5 til 17 meter.

Bebyggelsesprocenten hæves fra 50 % til 85 %. Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed.