Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

5.05.B.3(T35) - Boligområde ved Rugvænget

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

5.05.B.3 - Rugvænget
5.05.O.1 - Mejlby Børnehave

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.