Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område i Mejlby ved Rugvænget.

Baggrunden for tillæg 35 til kommuneplan 2017 er et ønske om at udvide anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 5.05.O.1, så rammeområdet kan anvendes til boligformål. Afgrænsningen ændres på rammeområde 5.05.B.3 og 5.05.O.1, så begge rammer bliver erstattet af 5.05.B.3(T35).

Der er tale om en mindre ændring i anvendelsen, som betyder at der nu også kan være boliger, foruden offentlige formål, indenfor rammen.