Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 5.05.B.3 til bolig boligformål ændres som følgende:

Afgrænsningen udvides til at omfatte 5.05.O.1.

Rammen kaldes herefter for 5.05.B.3(T35).

 

Rammeområde 5.05.O.1 til offentlige formål ændres som følgende:

Overføres til 5.05.B.3(T35).

Rammen kaldes herefter for 5.05.B.3(T35).