Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

1.04.B.28(T34) - Møllesten

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.