Baggrund og formål

Randers Kommune ønsker at give mulighed for et boligprojekt på ”Møllestensgrunden” i Vorup ved Blegen 11-17, Hviidsvej 18-23 og Møllestensvej 13 til etageboligbebyggelse i 2-4 etager.

Forslaget er ikke i overensstemmelse med Randers Kommuneplan 2017, for så vidt angår højder og bebyggelsesprocent og etageantal. Der er derfor udarbejdet Tillæg 34 til Kommuneplan 2017.

Det ansøgte projekt og den samlede bebyggelsesprocent er lavere end kommuneplanens rammebestemmelser giver mulighed for. Dog er den sydlige del ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bebyggelsesprocent. Forvaltningen har derfor udarbejdet Tillæg 34 til Kommuneplan 2017, så kommuneplanens maksimale højder, etageantal og bebyggelsesprocent tilpasses projektet i Lokalplan 659