Ændringer med dette tillæg

Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1.04.B.20 - Blegen Vest, 1.04.B.21 - Blegen Øst og 1.04.B.22 - Hviidsvej, der er udlagt til boligområde i Kommuneplan 2017 for Randers Kommune.

Planlægningen for etablering af boliger på ”Møllestensgrunden” er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017, for så hvidt angår bebyggelsesprocent, højder og etageantal. Der er derfor udarbejdet Tillæg 34 til Kommuneplan 2017.

Tillægget omfatter ny rammeområde 1.04.B.28(T34) der aflyser eksisterende rammeområde 1.04.B.20 - Blegen Vest, 1.04.B.21 - Blegen Øst og 1.04.B.22 - Hviidsvej.

Med Tillæg 34 ændres:

  • det maksimale etageantal fra 6 til 4 etager og den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 125 til 95 for rammeområde 1.04.B.20 - Blegen Vest. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.
  • det maksimale etageantal fra 7 til 4 etager og den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 125 til 95 for rammeomåde 1.04.B.21 - Blegen Øst. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.
  • Ejendommens maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 80 til 95 for rammeområde 1.04.B.22 - Hviidsvej. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Rammebestemmelserne for 1.04.B.28(T34) bliver følgende:

Områdets anvendelse: Etageboligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke genererende erhverv.

Bygningshøjde: Bebyggelsen må ikke opføres højere end 17 meter.

Etageantal: Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager.

Bebyggelsesprocent: bebyggelsesprocent i området må ikke overstige 95%. Bebyggelsen gælder for den enkelte ejendom.

Fremtidig zonestatus: Byzone.

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Bebyggelsens omfang: Etageboliger.