Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

3.00.T.6(T32) - Solvarmeanlæg ved Værum

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.