Baggrund og formål

Med Tillæg 32 udlægges et nyt rammeområde til tekniske formål - solenergianlæg. Arealet anvendes i dag som landbrugsjord.

Tillæg 32 udarbejdes på baggrund af et ønske om at øge produktionen af vedvarende energi ved at give mulighed for etablering af et solvarmeanlæg ved Værum. Planlægningen tager udgangspunkt i et konkret projektforslag efter varmeforsyningsloven, fremsendt af Værum-Ørum Kraftvarmeværk.

Området dækker et mindre område på lokalt plan med et samlet areal på ca. 4,6 ha.

Der er gennemført en 4 ugers fordebat. Der er indkommet 3 høringssvar, som bl.a. har medført input vedrørende: Ønske om anden placering, grundvandsinteresser, natur. Bemærkningerne har ikke givet anledning til specifikke ændringer i planlægningen.