Ændringer med dette tillæg

Der udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, 3.00.T.6(T32). Rammens bestemmelser fremgår senere i tillægget.

Området er i dag et opdyrket landbrugsareal. Fremadrettet vil der med den nye ramme for tekniske anlæg kunne placeres solpaneler og tilhørende bygninger på arealet.