Baggrund og formål

Randers Kommune har modtaget et projektforslag til etagebebyggelse på ejendommen Niels Brocks Gade 1, samt et mindre parkeringsareal på ejendommen Niels Ebbesens Gade 6. På denne baggrund udarbejder Randers Kommune forslag til Tillæg 31 samt forslag til Lokalplan 615.

Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Randers Kommuneplan 2017, skal plangrundlaget justeres for at muliggøre det nye projekt.

Med det nye tillæg justeres kommuneplanens rammeafgrænsninger samt bestemmelserne for rammeområde 1.02.B.12, der hermed bringes i overensstemmelse med det politiske beslutningsgrundlag.