Ændringer med dette tillæg

 

Rammeområde 1.02.B.12 til boligformål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 1.02.B.12(T31).

Følgende bestemmelser justeres jvf. Tillæg 31 til Kommuneplan 2017:

Bygningshøjde: Bebyggelse må ikke opføres højere end 21 meter.

Etageantal: Bebyggelse må ikke opføres i mere end 6 etager.

Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 185. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

 

Rammeområde 1.02.B.23 til boligformål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 1.02.B.23(T31).