5.20.BE.1(T30)

static-map
 • Plannummer

  5.20.BE.1(T30)

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Områdets anvendelse

  Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Maksimalt etageantal

  1.5

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  8.5

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Højeste andel af bebygget grundareal (%)

  25%

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  3

 • Specifik anvendelse

  Kulturelle institutioner, Område til offentlige formål, Øvrige ferie- og fritidsformål, Erhvervsområde, Landsbyområde, Boligområde

 • Opholds- og friarealer

  Beplantningen i landsbyens østlige og vestlige kant nord for Tjærbyvej skal bevares, så landsbyen får en sammenhængende grøn afgrænsning mod det åbne land. Syd for Tjærbyvej må landsbyen ikke afgrænses af sammenhængende beplantning, som hindrer at gårdene kan ses i sammenhæng med fjordlandskabet.

 • Øvrige bestemmelser

  Værdifulde sigtelinjer fra landsbyen til landskabet skal bevares.