1.08.L.6(T30)

static-map
 • Plannummer

  1.08.L.6(T30)

 • Generel anvendelse

  Landområde

 • Områdets anvendelse

  Naturområde. Området forudsættes taget ud af omdrift. De arealer, der er naturligt egnede til det, kan dog anvendes til ekstensiv landbrugsmæssig drift f.eks. som græsningsareal.

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Specifik anvendelse

  Naturområde