Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et mindre område nordøst for Tjærby.

Baggrunden for Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 er et ønske om at give grundejer mulighed for at opføre boligbebyggelse ca. 30 m uden for den eksisterende landsbyafgrænsning.