2.00.R.2(T3) - DAKAs grønne områder

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  2.00.R.2(T3)

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Grønt område, som støj, støv eller visuel buffer op til erhverv.

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Specifik anvendelse

  Beplantning

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.

 • Opholds- og friarealer

  Området skal fastholdes som et grønt område med tiltagende skovvækst og må kun anvendes til etablering af slørende skovbeplantning og levende hegn, sådan at DAKAs industriområder sløres mest muligt i forhold til det omgivne fjordlandskab.

 • Øvrige bestemmelser

  Området skal friholdes for alle former for bebyggelser og anlæg. En del af området kan desuden anvendes til permanent deponering og til mellemdepot for rent jord og sand.

2.00.R.2(T3)