2.00.E.3(T3) - DAKAs industriområde øst

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  2.00.E.3(T3)

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål, større industri og særlig industri, som f.eks. destruktionsanstalt.

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  15

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  33% beregnet ud fra området som helhed

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  5

 • Maks. miljøklasse

  7

 • Specifik anvendelse

  Tung industri, Erhvervsområde

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelse må ikke opføres i mere end 15 m. Der må ikke etableres skorstene, master eller andre anlæg højere end 15 m. Bygninger og anlæg skal opføres i afdæmpede matte mørke farver, sådan at bygningernes visuelle påvirkning af det omgivende fjordlandskab minimeres mest muligt.

2.00.E.3(T3)