2.00.E.1(T3) - DAKA

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  2.00.E.1(T3)

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål, større industri og særlig industri, som f.eks. destruktionsanstalt.

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  13

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  33% beregnet ud fra området som helhed

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  5

 • Maks. miljøklasse

  7

 • Specifik anvendelse

  Tung industri, Erhvervsområde

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelse må ikke opføres i mere end 13 meter. Undtaget er skorstene, ventilationsafkast og siloer mv., hvor en større højde er begrundet i virksomhedens drift, herunder overholdelse af de miljøkrav, der gælder for virksomheden. Bygninger og anlæg skal opføres i afdæmpede matte mørke farver, og skorstene skal opføres i lyse blå eller dæmpet mat hvid farve, sådan at bygningernes visuelle påvirkning af det omgivende fjordlandskab minimeres mest muligt.

2.00.E.1(T3)