Baggrund og formål

Byrådet har vedtaget dette tillæg til kommuneplanen for at give DAKA nye mulighed for at udvide virksomheden.

Den ønskede udvidelse kræver et kommuneplantillæg for området, fordi DAKA ønsker at følgende nye muligheder:

  • At udvide mod øst, ud over det hidtil gældende rammeområde.
  • At hæve miljøklassen for erhvervsområdet fra 1-4 til 5-7.
  • At øge den maksimale bygningshøjde fra 13 m til 15 m i en del af området.