Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Landsbygaden.

Baggrunden for tillæg 29 til kommuneplan 2017 er et ønske om at ændre afgrænsningen på rammeområde 3.02.B.4 og 3.02.BE.2, så hele matrikel 7a bliver omfattet af 3.02.BE.2.

Ændringen er af mindre grad, da der udelukkende er tale om en mindre geografisk ændring.