Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 3.02.BE.2 til bolig og erhvervsformål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 3.02.BE.2(T29)

 

Rammeområde 3.02.B.4 til boligformål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 3.02.B.4(T29)