Baggrund og formål

Randers Kommune har modtaget et forslag til et anlægsprojekt, i form af en parkeringsplads, der omfatter ejendommene Vester Allé 33B til 39. De nye parkeringspladser skal supplere det eksisterende parkeringsanlæg ved Tradium, campus midt, i Randers by.

Forslaget er ikke i overensstemmelse med Randers Kommuneplan 2017. Plangrundlaget skal derfor justeres for at muliggøre den nye parkeringsplads.

Med det nye tillæg justeres kommuneplanens rammeafgrænsning og bestemmelserne for rammeområde 1.02.O.17 bringes i overensstemmelse med det politiske beslutningsgrundlag.