Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.02.B.14 til boligformål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 1.02.B.14(T28).

 

Rammeområde 1.02.O.17 til offentlige formål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 1.02.O.17(T28).

Følgende bestemmelser korrigeres og bringes i overensstemmelse med Tillæg 24 til Kommuneplan 2013 som byrådet vedtog 5. september 2016.

Bygningshøjde: Bebyggelse må ikke opføres højere end 20 meter.

Etageantal: Bebyggelse må ikke opføres i mere end 5 etager.

Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 100. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3.