Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Stationsvej i Stevnstrup. Dette område udgør Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg samt Børnehuset Gudenådalen.

Der er udarbejdet en lokalplan for området, der gør det muligt at opføre et nyt klubhus.

Baggrunden for Tillæg 27 til kommuneplan 2017, er et ønske om at alt der er tilhørende idrætsanlægget, er indenfor samme rammeområde. Derfor ændres afgrænsningen på rammeområde 3.02.B.3 og 3.02.O.3, så et mindre område af matrikel 9an og matrikel 9bp overføres fra 3.02.B.3 til 3.02.O.3.

Ændringerne er af mindre grad, da der er tale om en mindre geografisk ændring.