Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 3.02.B.3 - Bøgebakken, Fuglebakken, ændres som følgende:

Afgrænsningen flyttes, og en mindre del overføres til et andet rammeområde.
Rammeområdet kaldes herefter 3.02.B.3(T27)

Rammeområde 3.02.O.3 - Sportsplads, Stationsvej, Stavnagervej, ændres som følgende:

Afgrænsningen flyttes, og en udvides med mindre del fra et andet rammeområde.
Rammeområdet kaldes herefter 3.02.O.3(T27)


Området, der overføres fra 3.02.B.3 til 3.02.O.3, ses på kort.