1.06.B.27(T26) - Helstedgård

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  1.06.B.27(T26)

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Etageboligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  15

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  4

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Fællesanlæg, Etageboligbebyggelse

1.06.B.27(T26)