1.06.B.2(T26) - Helstedgårdsvej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  1.06.B.2(T26)

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  8.5

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  2

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Fællesanlæg, Åben-lav boligbebyggelse

1.06.B.2(T26)