Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

1.06.B.2 - Helstedgårdsvej

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.