Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård

Status: Vedtaget

Offentliggørelse af forslag start: 17-06-2019 00:00:00

Høringsperiode start: 27-06-2019 00:00:00

Høringsperioden slut: 05-09-2019 00:00:00

Vedtagelsesdato: 15-06-2020 00:00:00

Ikraftrædelsesdato: 25-06-2020 00:00:00

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty