Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.06.B.2 - Helstedgårdsvej, ændres som følgende:

Afgrænsningen flyttes, så det ikke længere omfatter arealet for Helstedgård.
Rammeområdet kaldes herefter 1.06.B.2(T26) og omfatter forsat åben-lav kvarteret ved Helstedgårdsvej.

Arealet for Helstedgård opdeles i to nye rammeområder:

Rammeområde 1.06.B.27(T26) - Helstedgård

Rammeområde 1.06.B.28(T26) - Tæt-lave boliger ved Helstedgård