1.10.E.7(T25) - Messingvej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  1.10.E.7(T25)

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Centererhverv: Kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder, restaurant, offentlige formål, parkering samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  3

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  12

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  85% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Højeste andel af bebygget grundareal (%)

  50%

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  4

 • Specifik anvendelse

  Parkeringsanlæg, Område til offentlige formål, Publikumsorienterede serviceerhverv, Butikker med særligt pladskrævende varer, Let industri og håndværk, Kontor- og serviceerhverv, Erhvervsområde

 • Miljøforhold

  Kommuneplanrammen indeholder områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling kan kun ske på særlige vilkår.

 • Øvrige bestemmelser

  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler pladskrævende varegrupper, må ikke overstige 4000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i området: 10000 m2.

1.10.E.7(T25)