Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.10.E.7 ændres som følgende:

Anvendelsen ændres fra:

Erhvervsformål, lettere industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed.

Til:

Centererhverv: Kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder, restaurant, offentlige formål, parkering samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Den maksimale bebyggelseshøjde ændres fra 10 til 12 meter.